Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Prośba o nadsyłanie tematów na szkolenia OIRP w Olsztynie

Zwracam się z uprzejmą prośbą do radców prawnych naszej Izby o sformułowanie i nadsyłanie propozycji tematów szkoleń.

Szkolenia z zaproponowanych zagadnień zorganizowałaby OIRP w Olsztynie w cyklu szkoleń sobotnich w okresie I 2021 – VI 2021.

Propozycje  tematów szkoleń proszę przesyłać mailowo do 10.12.2020 r.

na adres mailowy: biuro@oirp.olsztyn.pl

Wicedziekan OIRP

Michał Korwek