Dla radców Strona główna

Prośba doktorancka – ankieta badawcza

Jako doktorant Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytetu Warszawskiego prowadzę badania związane z wykorzystaniem
mediów społecznościowych przez prawników. Zwracam się do państwa z
prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety badawczej, która znajduje się
pod linkiem: http://prawnicy.badanie.net/

Państwa odpowiedzi będą podstawą do przygotowania pierwszej na polskim
rynku rozprawy doktorskiej dotyczącej sposobów i możliwości
wykorzystywania mediów społecznościowych w komunikacji prawników z
odbiorcami.
Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety badawczej, która znajduje się
pod linkiem: http://prawnicy.badanie.net/

Grzegorz Furgał