Dla aplikantów Strona główna

Próbny egzamin radcowski dla aplikantów III roku 2021

Aplikanci III roku 2021

 

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych wraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie organizuje próbny egzamin radcowski dla aplikantów, którzy ukończyli aplikację radcowską w grudniu 2021 roku.

Egzamin próbny, obejmujący pięć części pisemnych, zostanie przeprowadzony w formule online, w następujących terminach:

25 marca 2022 r. – zadanie z prawa karnego (godz. 10.00, czas trwania 360 min.),

26 marca 2022 r. – zadanie z prawa cywilnego lub rodzinnego (godz. 10.00, czas trwania 360 min.),

28 marca 2022 r. – zadanie z prawa gospodarczego (godz. 10.00, czas trwania 360 min.),

29 marca 2022 r. – zadanie z prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (godz. 10.00, czas trwania 480 min.).

             Zgłoszenia udziału w poszczególnych częściach egzaminu będzie można dokonywać w terminie od 10 lutego do 24 lutego br. za pośrednictwem opracowanego przez KRRP formularza elektronicznego, dostępnego na stronie KIRP. Po upływie terminu zgłoszeń nie będzie już możliwości rejestracji i przystąpienia do egzaminu próbnego.

 Zadania próbnego egzaminu zostaną udostępnione za pośrednictwem platformy KRRP i będą rozwiązywane przy użyciu sprzętu komputerowego zdającego.

Udział w egzaminie próbnym jest dobrowolny i nieodpłatny.

Nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu próbnego KRRP poinformuje uczestników o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji, przez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych KIRP oraz poszczególnych okręgowych izb radców prawnych.

Ogłoszenie wyników egzaminu próbnego nastąpi jednocześnie dla wszystkich przystępujących do próbnego egzaminu w całym kraju w terminie do 15 kwietnia br. Wraz z wynikami upublicznione zostaną rozwiązania/opisy istotnych zagadnień poszczególnych zadań.

Po opublikowaniu wyników, dla aplikantów uczestniczących w próbnym egzaminie, zorganizowane zostaną spotkania online z jedną z osób sprawdzających określoną część egzaminu. Celem spotkań będzie omówienie najczęstszych błędów i uchybień w sporządzanych pracach.

Poza próbnym egzaminem KRRP zorganizuje w miesiącu kwietniu 2022 r. zajęcia powtórkowe w formule on-line z każdego przedmiotu objętego egzaminem radcowskim, w wymiarze 8 godzin lekcyjnych na każdy przedmiot. Udział w tych zajęciach będzie również dobrowolny i nieodpłatny. O konkretnych terminach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Zapraszamy do skorzystania z obu ofert dedykowanych Państwu przez Krajową Radę Radców Prawnych.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

 

Wicedziekan – Kierownik Szkolenia Aplikantów

Michał Korwek