Dla aplikantów Dla radców Strona główna

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych na spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości dot. projektowanych zmian w kpc

W dniu 2 lutego 2021r. Prezes KRRP mec. Włodzimierz Chróścik wraz z  mec. Rafałem Dębowskim – sekretarzem NRA wzięli udział w spotkaniu z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anną Dalkowską i kierownictwem Departamentu Legislacji Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości.Tematem wiodącym były planowane zmiany w przepisach kpc.

Relacja ze spotkania znajduje się pod linkiem: Radcy prawni i adwokaci na spotkaniu w sprawie zmian w kpc

Zapraszamy również do zapoznania się ze stanowiskiem i opiniami przygotowanymi przez OBSiL dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899)

Opinia OBSiL z 2.02.2021 r. w sprawie zmian w kpc

Opinia OBSiL z 04.02.2021 – PPSA- w zakresie projektu zmiany art. 15 zzs4 ustawy z 2 marca 2020 r.

Stanowisko OBSiL z 10.02.2021 r. w sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899)