Dla aplikantów

Praktyki w RIO w kwietniu-zmiana terminu spotkania

Aplikanci odbywający praktykę w kwietniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, proszeni są o zgłoszenie do sekretariatu /pok.413/ w dniu 27 kwietnia br. o godzinie 10.00.