Dla aplikantów

Praktyki w I Wydziale Cywilnym SO w Olsztynie

Uprzejmie informujemy, że praktyki w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Olsztynie odbędą się dla poszczególnych grup w niżej wymienionych terminach:

 

Grupa I: 28.09.2020 i 5.10.2020   – SSO Przemysław Jagosz

Grupa II: 29.09.2020 i 6.10.2020  – SSO Rafał Kubicki

Grupa III: 30.09.2020 i 7.10.2020 – SSO Wojciech Wacław

Grupa IV: 8.10.2020 i 15.10.2020 – SSO Ewa Oknińska

Grupa V: 16.10.2020 i 23.10.2020 – SSO Olga Rybus.

 

Praktyki w V Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Olsztynie dla grupy IV i V odbędą się zgodnie z harmonogramem z dnia 20.04.2020 r. https://oirp.olsztyn.pl/nowy-harmonogram-praktyk-aplikantow-i-roku-w-sadzie/

 

Praktyki w I Wydziale Cywilnym odbędą się w Sądzie.

 

Poniżej aktualny podział na grupy:

lista aplikantów-podział na grupy praktyki SO i SR w Olsztynie 8.07.2020