Dla aplikantów

Praktyki III roku we wrześniu 2019

Aplikanci odbywający praktykę we wrześniu 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30 w datach podanych w harmonogramie: Harmonogram praktyk w UW wrzesień 2019

Aplikanci odbywający praktykę we wrześniu 2019 r. w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w dniu 04.09.2019 r. (środa) o godz. 8:00, sekretariat III p.