Dla aplikantów

Praktyki III roku we wrześniu 2018

Aplikanci odbywający praktykę w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie w miesiącu wrześniu 2018 r. proszeni są o zgłoszenie się w dniu 06.09.2018 r. (czwartek) pok. 420 o godz. 09.00 .

Aplikanci odbywający praktykę w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w miesiącu wrześniu 2018 r. proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30 w datach podanych w harmonogramie: III rok aplikacji radcowskiej 2018_harmonogram praktyk_Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie