Dla aplikantów

Praktyki III roku w marcu 2020

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2020 r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w dniu 03.03.2020 r. (wtorek)  o godz. 9:00 do sekretariatu.

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2020 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie są proszeni o pilny kontakt z Panią Marzeną Rudnicką – Dudziak pod numerem telefonu 89 – 527-31-11 wew. 343 w celu ustalenia terminów praktyk.

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2020 r. w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w dniu 02.03.2020 r. (poniedziałek) o godz. 8:00, sekretariat III p.

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2020 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30 w datach podanych w harmonogramie:

Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie o terminach rozpoczęcia praktyk będziemy aktualizować na bieżąco.