Dla aplikantów

Praktyki dla aplikantów III roku w 2017 r.

Harmonogram praktyk III rok 2017 Harmonogram praktyk III rok 2017

Harmonogram praktyk III rok 2017 z podziałem na urzędy Harmonogram praktyk III rok 2017 – podział na urzędy

 

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne w dniu 02.03.2017 r. (czwartek) w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30.

Praktyki w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie będą odbywały się:

Harmonogram praktyk od marca do czerwca 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

 

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2017 r. w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do r. pr. Pani Beaty Romanowicz w dniu 07.03.2017 r. (wtorek) pok. 420 o godz. 09.00.

 

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2017 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do siedziby WINB w dniu 01.03.2017 r. (środa) pok. 225 o godz. 10:00.

 

Aplikanci odbywający praktykę w 2017 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie są zobowiązani zgłaszać się w kolejności wg.harmonogramu, po jednej osobie każdego dnia od poniedziałku do środy, (wyjątkowo w marcu i kwietniu 2 osoby w czwartek), w godzinach pomiędzy  8:00 a 9:00, w pokoju  333 od dnia 1 marca 2017 roku (środa).

 

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2017 r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do Wiceprezes SKO Pani Anny Barkowskiej w dniu 01.03.2017 r. (środa)  pok. 18 o godz. 09:00.