Dla aplikantów

Praktyki III roku w maju 2016

Aplikanci odbywający praktykę w maju 2016 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do koordynatora zespołu radców prawnych Urzędu Miasta w Olsztynie r.pr. Marty Konopackiej w dniu 4 maja 2016 roku (środa) godz. 9:00 pok. 333.

 

Aplikanci odbywający praktykę w maju 2016 r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do Wiceprezes SKO Anny Barkowskiej w dniu 05.05.2016 r. (czwartek) o godz. 09:00.

 

Aplikanci odbywający praktykę w maju 2016 r. w Izbie Skarbowej w Olsztynie proszeni się o zgłoszenie się do r.pr. Beaty Romanowicz w dniu 04.05.2016 r. (środa) pok. 214 o godz. 09.00

 

Aplikanci odbywający praktykę w maju 2016 r. w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie proszeni się o zgłoszenie się w dniu 04.05.2016 r. (wtorek) pok. 110 o godz. 09.00.

 

Aplikanci odbywający praktykę w maju 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do siedziby WINB w dniu 04.05.2016 r. (środa) godz. 10:00, pok. 225