Dla aplikantów

Praktyki III roku w kwietniu 2016 r.

Aplikanci odbywający praktykę w kwietniu 2016 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do koordynatora zespołu radców prawnych Urzędu Miasta w Olsztynie r.pr. Marty Konopackiej w dniu 6 kwietnia 2016 roku (środa) godz. 9:00 pok. 333.

 

Aplikanci odbywający praktykę w kwietniu 2016 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do Prezes RIO r.pr. Iwony Bendorf – Bundorf w dniu 04.04.2016 r. (poniedziałek) godz. 10:00 pok. 421.

 

Aplikanci odbywający praktykę w kwietniu 2016 r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do Wiceprezes SKO r.pr. Anny Barkowskiej w dniu 05.04.2016 r. (wtorek) o godz. 09:00.

 

Aplikanci odbywający praktykę w kwietniu 2016 r. w Izbie Skarbowej w Olsztynie proszeni się o zgłoszenie się do r.pr. Beaty Romanowicz w dniu 06.04.2016 r. (środa) pok. 214 o godz. 09.00

 

Aplikanci odbywający praktykę w kwietniu 2016 r. w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie proszeni się o zgłoszenie się w dniu 05.04.2016 r. (wtorek) pok. 110 o godz. 09.00.

 

Aplikanci odbywający praktykę w kwietniu 2016 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni się o zgłoszenie się w dniu 7.04.2016 r.(czwartek) pok. 148 o godz. 08.30.

Praktyki w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie będą odbywały się wg Harmonogram praktyk aplikantów

 

Aplikanci odbywający praktykę w kwietniu 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do siedziby WINB w dniu 04.04.2016 r. (poniedziałek) godz. 10:00, pok. 225