Dla aplikantów

Praktyki III roku w czerwcu 2019

Aplikanci odbywający praktykę w czerwcu 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30 w datach podanych w harmonogramie: PRAKTYKI WMUW czerwiec 2019

 

Aplikanci odbywający praktykę w czerwcu 2019 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie są proszeni o pilny kontakt z Panią Marzeną Rudnicką – Dudziak pod numerem telefonu 89 527 48 75 w celu ustalenia terminów praktyk.

 

Aplikanci odbywający praktykę w czerwcu 2019 r. w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w dniu 05.06.2019 r. (środa) o godz. 8:00, sekretariat III p.