Oferty pracy Praca

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Zespół Obsługi Prawnej w Białymstoku podejmie współpracę z aplikantem radcowskim

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Zespół Obsługi Prawnej w Białymstoku podejmie współpracę z aplikantem radcowskim.

 

Miejsce pracy: Łomża.

 

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Opracowywanie projektów pism procesowych pod kierunkiem radcy prawnego;
 • Reprezentowanie PZU SA w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz innymi organami orzekającymi, na podstawie upoważnienia radcy prawnego;
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w postaci akt sprawy;
 • Opracowywanie pod kierunkiem radcy prawnego projektów opinii prawnych;
 • Monitorowanie orzecznictwa sądów oraz zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie Grupy PZU;
 • Obsługę systemów statystyczno – ewidencyjnych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Prawnej;
 • Współpracę z komórkami wewnętrznymi PZU SA w zakresie pozyskiwania danych i dokumentów niezbędnych do prowadzenia procesów sądowych.

 

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego prawniczego i aktywnego statusu aplikanta radcowskiego;
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów prawa ubezpieczeniowego;
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego;
 • Biegłej znajomości obsługi komputera z uwzględnieniem pakietu Office i systemu informacji prawnej – lex;
 • Posiadanie pojazdu i prawa jazdy kategorii B będzie dodatkowym atutem;
 • Dyspozycyjności.

 

Współpraca w ramach umowy zlecenia.

 

Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji:

Piotr Antoszkiewicz – Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej

adres e-mail: pioantoszkiewicz@pzu.pl

 

Termin składania aplikacji: 16 kwietnia 2021 roku.

Aplikacje należy składać za pośrednictwem poczty e-mail.

 

W zgło­sze­niu pro­si­my o za­miesz­cze­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych dla po­trzeb pro­ce­su re­kru­ta­cji.