Ogłoszenia Strona główna

Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi. Zostań bohaterem i przyłącz się do członków OIRP w Olsztynie, którzy już pomogli innym!

Osocze ozdrowieńców to w tej chwili najbardziej poszukiwany produkt w Polsce!

Oddać osocze mogą osoby, które:

– spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi;

– przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej:

– 28 dni od zakończenia objawów lub

– 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;

– są w wieku 18-65 lat;

– w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Rejestracji można dokonywać pod numerem telefonu: 89 5260156 wew.153, 165 bądź za pośrednictwem strony internetowej: https://rckikol.asysto.pl/wizyta/krok4//8383/5270

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://rckikol.pl/ozdrowiency-2/