Ogłoszenia Strona główna

20 listopada- Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie jednego z najważniejszych dokumentów gwarantujących prawa dzieci – Konwencję o prawach dziecka. Konwencja przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r., Polska ratyfikowała ją w 1991 r.

W polskiej tradycji utarło się powiedzenie: „dzieci i ryby głosu nie mają”.
Dziś, w 31. rocznicę podpisania dokumentu, warto przypomnieć, że głos dzieci, czyli obywateli poniżej 18 roku życia, ich prawa i wolności są tak samo ważne,
jak prawa dorosłych, zaś konwencja gwarantuje ich przestrzeganie niezależnie
od rasy, koloru skóry, płci, języka ojczystego, wyznania czy pochodzenia etnicznego lub społecznego. Konwencja wskazuje, że w przypadku wszelkich działań podejmowanych przez władze z udziałem dzieci, najważniejsze jest jak najlepsze zabezpieczenie ich interesów. To dobro dzieci winno być wyznacznikiem wszelkich podejmowanych w ich kwestiach decyzji, nie natomiast dobro pozostałych uczestników dyskusji.

Dzieci oraz osoby sprawujące nad nimi opiekę winny wiedzieć, gdzie szukać pomocy w sytuacjach, w których dzieciom dzieje się krzywda oraz pamiętać,
że pomoc zapewniona przez władze publiczne jest bezpłatna i anonimowa.

 

 

JAKIE PRAWA MAJĄ DZIECI?

 • Rozwoju we wszystkich aspektach swego życia (rozwój fizyczny, społeczny, duchowy, psychologiczny)
 • Stawiania ich dobra na pierwszym miejscu
 • Swobodnego wyrażenia własnych poglądów oraz uczestniczenia w decyzjach dotyczących ich życia
 • Bezpośredniego kontaktu z każdym z rodziców lub opiekunów
 • Poszanowania tajemnicy korespondencji
 • Dostępu do opieki zdrowotnej
 • Bezpłatnej nauki, rozwijania talentów
 • Stosowania dyscypliny szkolnej w sposób zgodny z godnością dziecka
 • Wypoczynku, wolnego czasu, uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych odpowiednich dla wieku
 • Swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń
 • W przypadku pozbawienia wolności, dostępu do pomocy prawnej lub innej odpowiedniej pomocy

 

PRZED CZYM NALEŻY DZIECI CHRONIĆ?

 • Handlem dziećmi
 • Wyzyskiem wszelkiego rodzaju (ekonomicznym, seksualnym)
 • Torturami oraz nieludzkim lub poniżającym traktowaniem lub karaniem
 • Bezprawnym pozbawieniem wolności
 • Wykorzystywaniem dzieci w konfliktach zbrojnych
 • Dyskryminacją ze względu na rasę, narodowość, płeć, wyznawane wartości
 • Nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych

 

KIEDY SZUKAĆ POMOCY?

 • Kiedy czujesz się ofiarą, wiesz albo podejrzewasz, że Twoje prawa są łamane, stałeś się ofiarą hejtu w sieci, w szkole, ktoś grozi opublikowaniem Twoich zdjęć, filmu w Internecie, albo też ktoś Cię bije upokarza, poniża – ZAWSZE możesz zwrócić się o pomoc, dzwoń!
 • Kiedy widzisz, że Twój kolega/koleżanka mają kłopoty – REAGUJ– daj im któryś z poniższych numerów!
 • Kiedy widzisz, że dziecko – np. Twój podopieczny, wychowanek ma problem, nie chce rozmawiać z Tobą, rodzicem czy opiekunem – DZWOŃ!
 • zawsze, gdy masz wątpliwości!

 

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania przy Rzeczniku Praw Dziecka – od poniedziałku do piątku od 8.15 do 16.15, w innych dniach i godzinach możliwość pozostawienia wiadomości z prośbą o kontakt
 • 89 192 88, 89 527 00 00 – Olsztyn – Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” – całodobowo
 • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Ogólnopolski, bezpłatny i anonimowy, czynny 7 dni w tygodniu od godziny 12.00 do 2.00 w nocy. Można też napisać na: 116111.pl
 • 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
 • Punkty Bezpłatnych Porad Prawnych – lista punktów dostępna na: darmowapomocprawna.ms.gov.pl.
 • Zaufany nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły

 

KOGO ZAWIADOMIĆ, GDY DZIECKU DZIEJE SIĘ KRZYWDA?

 • Policja
 • Prokuratura
 • Ośrodki Pomocy Społecznej

 

Materiał przygotowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie