Aktualności

Platforma e-learningowa KIRP

W ramach samokształcenia zapraszamy do korzystania z platformy e-learningowej KIRP Pismo do Dziekanów i Kierowników szkolenia-zajęcia e-learningowe dla aplikantów