Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie ON-LINE: Ochrona klienta rynku finansowego – wybrane zagadnienia w świetle doświadczenia Rzecznika Finansowego

W dniu 24 lutego 2024 r.(sobota) w godzinach 9:00-13:00 odbędzie się szkolenie w trybie on-line dla radców prawnych pt. Ochrona klienta rynku finansowego – wybrane zagadnienia w świetle doświadczenia Rzecznika Finansowego

Szkolenie poprowadzą:

r.pr. Jakub Borowski kierownik Zespołu Prawnego w Biurze Rzecznika Finansowego, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Finansowego w Olsztynie. Absolwent prawa na UWM w Olsztynie, ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, odpowiedzialności cywilnej oraz ochronie klientów na rynku finansowym. Współautor wniosków składanych do Sądu Najwyższego w zakresie problemów występujących na rynku ubezpieczeniowym. Prowadzi szkolenia w ramach akcji edukacyjnej społeczeństwa dotyczącej podnoszenia świadomości ubezpieczeniowej.

Sylwia Nowaczyk – zastępca dyrektora Departamentu Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Rzeczniku Finansowym w Warszawie, dyplomy mgr prawa oraz zarządzania Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończone studia podyplomowe z zakresu mediacji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, mediator cywilny i gospodarczy. W lutym 2021 r. pozytywna walidacja do kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”. Uczestnik wielu negocjacji i mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych głównie z udziałem uczestników rynku finansowego. Prowadzi szkolenia dla uczniów szkół średnich oraz seniorów w ramach akcji edukacyjnej społeczeństwa dotyczącej polubownych metod rozwiązywania sporów.

r.pr. Joanna Fołtyn – zastępca kierownika Zespołu Prawnego w Departamencie Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego. Specjalizuje się w zakresie zagadnień dotyczących usług płatniczych, ochrony praw konsumentów w stosunkach umownych na rynku bankowym.

Ilość miejsc na szkolenie – 500.

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę internetową ZOOM w formie videokonferencji.

Do udziału w szkoleniu niezbędny jest dostęp do internetu, komputer/laptop/tablet/telefon wyposażony w kamerę oraz wskazane jest korzystanie ze słuchawek z mikrofonem – choćby telefonicznych (dla osób chcących aktywnie brać udział w szkoleniu poprzez zadawanie pytań prowadzącemu).

Podczas szkolenia wygenerowana zostanie lista obecności uczestników, dlatego za udział w tej formie szkolenia będą naliczane punkty szkoleniowe dla osób zarejestrowanych i uczestniczących w szkoleniu.

UWAGA! Nowy sposób rejestracji na szkolenie!

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy kliknąć w link:

oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez wpisanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz nr wpisu na listę OIRP w Olsztynie (są to dane niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu).

Rejestracja na szkolenie możliwa jest do dnia 22.02.2024 r. do godz. 14,00.

Link uprawniający do wzięcia udziału w szkoleniu zostanie Państwu przesłany w piątek 23 lutego 2024 r.

W celu uczestnictwa w szkoleniu należy kliknąć w otrzymany na Państwa e-mail link w dniu 24 lutego 2024 r. przed godziną 9:00.

Uwaga! Do każdego zgłoszenia generowany jest indywidualny link, który ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo w sieci nie może być udostępniony innym osobom nie zgłoszonym na szkolenie, ani osobom trzecim.

SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA RADCÓW PRAWNYCH NASZEJ IZBY.

Michał Korwek

Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego,

integracji i sportu OIRP w Olsztynie