Biuro Izby czynne:
pon. - pt.: 730 - 1530
Kasa czynna: 800 - 1500

tel: (+48 89) 527-98-63
tel/fax: (+48 89) 523-79-80
E-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl

10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10Rachunek bankowy Izby:
PKO BANK POLSKI S.A.
04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Aktualności

Relacja ze spotkania z Ministrem Sprawiedliwości

Gościem OIRP w Olsztynie w dniu 17 października 2012r., na zaproszenie Poseł na Sejm RP Lidii Staroń i Dziekana OIRP Michała Korwek, był Minister Sprawiedliwości RP Jarosław Gowin. Zaproszenie na spotkanie przyjęli nie tylko radcowie prawni, ale również adwokaci i aplikanci adwokaccy, z Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie Andrzejem Kozielskim na...

Szczegóły

Nasi w Bieszczadach

W dniach 10-14 października 2012r. odbył się IX Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych zorganizowany przez Komisję ds. Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych. Olsztyńska grupa liczyła 6 osób. Mieliśmy doskonałą okazję do podziwiania górskiej przyrody i udziału w szeregu imprez towarzyskich i integracyjnych, by ostatecznie zmęczeni, a jednocześnie...

Szczegóły

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości w OIRP w Olsztynie

Uprzejmie informuję, że na zaproszenie Pani Poseł na Sejm RP Lidii Staroń odbędzie się w Olsztynie w sali Ośrodka Szkoleniowego OIRP w Olsztynie przy ul. Warmińskiej 14 lok. 8 (wejście jak do optyka) spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem. Spotkanie zostało potwierdzone. Udział w spotkaniu przewidziany jest dla radców prawnych OIRP w Olsztynie...

Szczegóły

III edycja Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji

Trwa rekrutacja do III edycji Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Zajęcia poprzedniej edycji znalazły uznanie wśród licznej grupy uczestników ze względu na przekazanie wiedzy mającej zastosowanie w codziennej praktyce. Zajęcia będą prowadzić pracownicy Instytutu Nauk Pranych PAN, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Apelacyjnego...

Szczegóły

Komunikat dot. wniosków o wpis na listę aplikantów

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego i chcą rozpocząć aplikację w 2013 roku proszone są o złożenie w terminie do 2 listopada 2012 roku wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. Do wniosku należy dołączyć: -  aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego / opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed...

Szczegóły