Klub Seniora Strona główna

Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie wspólnie z członkami Klubu Seniora  zaprasza  radców prawnych  (również z osobami towarzyszącymi) do wzięcia udziału w wyjeździe do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „Skrzypek na dachu” w dniu 25 kwietnia 2020 roku (sobota).

Planowany  program:

Wyjazd:          – godz. 9.00  – zbiórka ul. Kopernika 10

                        – godz.12,00  – obiad w restauracji

– spacer Skwerem Kościuszki do Teatru

godz 14:00  Musical „Skrzypek na dachu” (3,10 h) –miejsca na balkonie I

                        – godz. 17:30 przejazd do IKEA w Gdańsku (możliwość zrobienia drobnych zakupów)

godz. 19:30 wyjazd

ok. godz. 22:45 powrót do Olsztyna – siedziba ul. Kopernika 10

 

Program nieznacznie może ulec zmianie.

 

Musical „Skrzypek na dachu” jest adaptacją książki Szolema Alejchema, opowiadającej o losach żydowskiej rodziny, skazanej na wygnanie z rodzinnej wsi w carskiej Rosji. „Skrzypek na dachu” to niekwestionowane arcydzieło gatunku. Po premierze w 1964 roku, która na nowojorskim Broadwayu odniosła olbrzymi sukces, grany jest z wielkim powodzeniem na scenach całego świata. Jest też jednym z najczęściej nagradzanych musicali w historii, co potwierdziła także sfilmowana w 1971 roku nagrodzona Oscarem wersja „Skrzypka na dachu” w reżyserii Normana Jewisona z Chaimem Topolem w roli głównej.

Odpłatność  za udział w wyjeździe przedstawia się następująco ;

–   dla radców prawnych – 100 zł (koszt biletu na spektakl) lub 80 zł bilet ulgowy – za okazaniem przy wejściu na spektakl legitymacji uprawniającej do zniżek.

– dla osób towarzyszących  155 zł (koszt biletu do teatru i obiadu) lub 135 zł z biletem ulgowym za okazaniem przy wejściu na spektakl legitymacji uprawniającej do zniżek.

Izba  pokrywa koszt przejazdu autokarem, ubezpieczenie, opiekę pilota oraz koszt obiadu dla radców prawnych.

Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z czym o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpływu zgłoszenia i wpłaty do OIRP w Olsztynie, a pierwszeństwo udziału mają radcowie prawni.

W pierwszej kolejności przyjmujemy zgłoszenia i wpłaty radców prawnych. Wpłaty będą przyjmowane wyłącznie w dniu 20 stycznia 2020 r. w siedzibie OIRP w Olsztynie w godz. 14:00-15:30 przez Panią Mecenas Ewę Kulczyńską, która dokona zakupu biletów.

Osoby towarzyszące zainteresowane wyjazdem wpisujemy na drugą listę (prosimy o podanie nr telefonu do kontaktu).

Osoby towarzyszące zostaną poinformowane telefonicznie o dostępności miejsc w dniu 21.01.2020r., wówczas wymagane będzie wniesienie opłaty za udział w wydarzeniu wyłącznie w dniu 24 stycznia 2020 r. w siedzibie OIRP w Olsztynie w godz. 8:00-9:30 Wpłaty będzie przyjmowała Pani Mecenas Ewa Kulczyńska, która dokona zakupu biletów.

 

UWAGA!!!

Prosimy NIE dokonywać wpłat na rachunek bankowy Izby. Wpłaty wyłącznie gotówką w wyznaczonych dniach.

 

Kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem  prosimy przesłać  lub doręczyć osobiście do biura OIRP wyłącznie po dokonaniu wpłaty za bilety w wyznaczonych dniach.

W przypadku rezygnacji uczestnika z wycieczki po dokonaniu wpłaty należności,  pierwszeństwo mają osoby wpisane na listę rezerwową   – a  w przypadku ich braku   –  do  dnia 20 kwietnia 2020 r. rezygnujący uczestnik uprawniony jest do wskazania  osoby, która zajmie jego miejsce, a w razie niewskazania  takiej osoby –  zobowiązany jest ponieść koszt wycieczki na osobę w całości.

 

W związku z powyższym prosimy o przemyślane zgłoszenia.

 

OIRP  zastrzega  sobie prawo  odwołania  organizacji imprezy z uwagi na zbyt małe zainteresowanie radców prawnych.

Warunkiem uczestnictwa  radcy prawnego  w imprezie jest brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Informacji w sprawie wycieczki udziela r. pr. Ewa Kulczyńska tel. kom. 502 141 305  oraz biuro OIRP Tel.( 89) 5279863

Informacja o przetwarzaniu danych trójmiasto

Karta-zgłoszeniowa-Gdynia

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku trojmiasto