Dla aplikantów

Opłata za aplikację w 2019 r.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz.U. poz. 2078) w 2019 roku opłata za aplikację radcowską dla aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku w roku szkoleniowym 2019 wynosi 5850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Ustala się dzień 10 stycznia 2019 roku jako termin wniesienia opłaty.

Wpłaty należy dokonać na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Osoby fizyczne, podmioty prawne chcące uzyskać fakturę za opłatę proszone są o podanie pełnych danych do faktury łącznie z NIP-em na adres ag@oirp.olsztyn.pl w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty.

Osoby, które chcą rozłożyć płatność za aplikację na raty zobowiązane są do złożenia wniosku o raty, wniosek należy udokumentować.

Uchwała Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej odraczania jej płatności oraz rozkładania jej na raty

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska