Dla aplikantów Strona główna

Opłata za aplikację w 2018 r.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz.U. poz. 2078) w 2018 roku opłata za aplikację radcowską dla aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku w roku szkoleniowym 2018 wynosi 5460,00 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych).

Ustala się dzień 10 stycznia 2018 roku jako termin wniesienia opłaty.

Osoby fizyczne, podmioty prawne chcące uzyskać fakturę za opłatę proszone są o podanie pełnych danych do faktury łącznie z NIP-em na adres ag@oirp.olsztyn.pl w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty.