Dla aplikantów Strona główna

Opłata za aplikację radcowską

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz.U. poz. 2078) w 2017 roku opłata za aplikację radcowską dla aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku w roku szkoleniowym 2017 wynosi 5200,00 zł (pięć tysięcy dwieście złotych).

Ustala się dzień 12 stycznia 2017 roku jako termin wniesienia opłaty.

Osoby fizyczne, podmioty prawne chcące uzyskać fakturę za opłatę proszone są o podanie pełnych danych do faktury łącznie z NIP-em na adres ag@oirp.olsztyn.pl w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty.