Oferty pracy Praca

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Publikujemy ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

  • specjalista do spraw ogólnych prawa UE w Wydziale do Spraw Ogólnych i Koordynacyjnych w Departamencie Prawa Unii Europejskiej (BIP: 102350) specjalista,102350,
  • specjalista do spraw ogólnych prawa UE w Wydziale do Spraw Obsługi Postępowań przed Sądami UE i Trybunałem EFTA w Departamencie Prawa Unii Europejskiej (BIP: 102384) specjalista,102384