Dla aplikantów Strona główna

Nasz aplikant laureatem programu „Perły Nauki”

Miło nam poinformować, że aplikant radcowski OIRP w Olsztynie z I roku Pan Daniel Zero został laureatem programu „Perły Nauki”.

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło w 2021 r. program „Perły Nauki”, którego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu warunków rozwoju wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Warunkiem udziału w programie było przedstawienie projektu, którego koszt realizacji nie przekracza 240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych lub 200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk teologicznych, albo z dziedziny sztuki.

W pierwszej edycji programu „Perły Nauki” wpłynęło 335 wniosków, spośród których wyłoniono jedynie 98 laureatów (ze wszystkich dyscyplin). Wśród nich jest nasz aplikant i jednocześnie doktorant mgr Daniel Zero, który pracuje nad rozprawą doktorską pt. „Podmiotowość administracyjnoprawna wobec tradycyjnych i nowych zjawisk w prawie administracyjnym”.

Zwycięski projekt grantowy nosi tytuł „Trwałość instytucji administracyjnoprawnych w czasach COVID-19 – theoria et praxis”. Wyróżnienie jest tym bardziej prestiżowe, że projekt został bardzo wysoko oceniony w konkursie. Realizacja grantu potrwa cztery lata.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska