Dla aplikantów Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XIII edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XIII edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, który dorocznie jest organizowany przez samorząd radcowski.

Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszeni wszyscy radcy prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżnili się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych lub grup osób dotkniętych klęskami, w szczególności:
– nieodpłatnie wykonują pomoc prawną;
– wyróżniają się w działalności społecznej i dobroczynnej;
– biorą udział w programach edukacyjnych, szkoleniowych lub działalności społecznej;
– wyróżniają się w działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej;
– cieszą się szczególnie dobrą opinią społeczności lokalnej, w której zamieszkuje i wykonuje zawód.

W 2021 roku po raz pierwszy konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

W pierwszym etapie radcy prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w Regulaminie Konkursu mogą zgłaszać do Okręgowych Izb Radców Prawnych kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów danej Izby.

Zgłoszenia kandydatów prosimy kierować do OIRP w Olsztynie do dnia  26 maja 2021 roku na dostępnym poniżej formularzu.

Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych wybierze maksymalnie 3 kandydatów i przedstawi ich Kapitule Konkursu.

W drugim etapie laureaci Konkursu zostaną wybrani przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. W skład Kapituły Konkursu wchodzą radcowie prawni, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych:  Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Maciej Bobrowicz, Weronika Filiks, Alicja Juszczyk, Gabriela Krajczewska, Jan Łoziński oraz Teresa Żurowska.

Laureaci Konkursu otrzymają tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Dodatkowym elementem konkursu jest głosowanie internetowe, w którym głosować na danego kandydata, zgłoszonego przez izby okręgowe, może każdy. Głosowanie odbędzie się na stronie internetowej KIRP, a kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów od internautów również zostanie nagrodzony.

Zachęcamy do udziału w Konkursie i zgłaszania kandydatów, którzy wykazali się aktywnością w działalności pro bono. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz do pobrania formularza zgłoszenia, które dołączone są poniżej.

Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na 6 lipca 2021 r.  Formuła uroczystości wręczenia nagród zostanie dostosowana do sytuacji epidemicznej.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Załączniki do pobrania