Dla aplikantów Strona główna

Krajowa inauguracja I roku szkolenia aplikantów radcowskich 2020

W dniu 16 stycznia 2020 roku w Warszawie  w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w sali im. Władysława Bartoszewskiego miała miejsce krajowa inauguracja I roku szkolenia aplikantów radcowskich.

W uroczystości wzięli udział aplikanci, którzy podczas wrześniowego egzaminu na aplikację uzyskali najlepszy wynik w swojej izbie. Z Olsztyna w inauguracji udział wzięła Aplikantka Pani Adrianna Dawidczyk.

OIRP Olsztyn reprezentowana była przez Dziekana Katarzynę Skrodzką-Sadowską i  Wicedziekana Michała Korwek.

Zdjęcia: Krajowa inauguracja I roku szkolenia aplikantów radcowskich 2020