Dla aplikantów Strona główna

Krajowa inauguracja I roku szkolenia aplikantów radcowskich 2019

W dniu 10 stycznia 2019 roku w Warszawie  w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w sali im. Władysława Bartoszewskiego miała miejsce krajowa inauguracja I roku szkolenia aplikantów radcowskich.

W uroczystości wzięli udział aplikanci, którzy podczas wrześniowego egzaminu na aplikację uzyskali najlepszy wynik w swojej izbie. Z Olsztyna w inauguracji udział wzięła Aplikantka  Pani Karolina Kamińska.

OIRP Olsztyn reprezentowana była przez Wicedziekana Michała Korwek.

 

Zdjęcia:Inauguracja I roku szkolenia aplikantów 2019