Dla aplikantów

Konkurs ERA i CCBE dla aplikantek i aplikantów – rejestracja otwarta do 01.07.2020 r.

Informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA z siedzibą w Trewirze wraz z Radą Adwokatur
i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE po raz kolejny organizuje konkurs dla młodych prawników z krajów Unii Europejskiej – w Polsce aplikantek i aplikantów (w kontekście samorządu radców prawnych – liczone najpóźniej dwa lata od rozpoczęcia aplikacji radcowskiej, szczegółowe kryteria kwalifikacji dostępne są tutaj). Partnerem konkursu jest także Izba Adwokacka w Warszawie.

Temat:

Podobnie jak w latach poprzednich hasłem przewodnim konkursu jest „Prawo Unii Europejskiej w praktyce”. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy adeptami zawodu różnych krajów europejskich – m.in. z tego względu w konkursie uczestniczą drużyny składające się
z prawniczek i prawników różnych krajów europejskich. Limit uczestników przewidziano na 36 osób. Konkurs składa się z trzech etapów, zarówno o charakterze pisemnym, jak i ustnym. Trzecia finałowa runda ma formę symulacji rozprawy sądowej (moot court competition) – wezmą w niej udział wszyscy uczestniczy projektu, jednak rywalizacja przebiegać będzie pomiędzy dwiema najlepszymi drużynami wyłonionymi w pierwszym
i drugim etapie. Szczegółowy opis poszczególnych etapów dostępny jest pod linkiem: https://younglawyerscontest.eu/format/

Nagroda:

Członkowie dwóch zwycięskich drużyn otrzymają możliwość bezpłatnego udziału w wybranej konferencji ERA do końca 2021. Wszyscy uczestnicy otrzymają także certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu, przewidziany jest także zwrot kosztów podróży i zakwaterowania w Trewirze podczas finałów zgodnie z zasadami określonymi tutajtutaj.

Językiem konkursu jest język angielski.

Zgłoszenia do 1 lipca 2020 r.:

Rejestracja jest otwarta, zgłoszenia przyjmowane bezpośrednio przez organizatora jedynie poprzez stronę internetową: https://younglawyerscontest.eu/  Zgłoszenia mają charakter indywidualny, międzynarodowe drużyny zostaną uformowane przez organizatora do 01.09.2020 r.

Warunki uczestnictwa:

Szczegółowe warunki uczestnictwa dostępne są na stronie organizatora pod linkiem: https://younglawyerscontest.eu/participants/conditions-of-participation/

Inne ważne daty:

Publikację listy uczestników organizator oraz utworzenie drużyn organizator przewiduje na 01.09.2020 r., natomiast finał odbędzie się w dniach 4-5 lutego 2021 r. w Trewirze w Niemczech (siedziba ERA). Pełen kalendarz konkursowych wydarzeń dostępny jest pod linkiem: https://younglawyerscontest.eu/important-dates/

Opłata i zwrot kosztów:

Udział w konkursie wiąże się z opłatą, która wynosi 236 euro od uczestniczki/uczestnika (opłata pokryje koszty udziału w konkursie w tym koszty jednego obiadu, dwóch przerw na lunch i przerw kawowych oraz materiałów związanych z konkursem). Uczestnicy otrzymają także zwrot kosztów podróży i zakwaterowania w Trewirze
w Niemczech podczas finału – zgodnie z zasadami określonymi na stronie organizatora pod tym linkiem. Konkurs dla młodych prawników organizowany przez ERA we współpracy z CCBE jest dofinansowany
ze środków Unii Europejskiej.

 

Kontakt z organizatorem:

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem

Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej konkursu: https://younglawyerscontest.eu/

Florence Hartmann-Vareilles
Head of Section European Business Law
fhartmann@era.int

Nathalie Dessert
Assistant European Business Law
ndessert@era.int

Zachęcamy do udziału!

Konkurs jest dofinansowany ze środków programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej