Ogłoszenia Strona główna

Konferencja naukowa „Czynności notarialne – od tradycji ku przyszłości (30 lat uchwalenia ustawy Prawo o notariacie)”

Szanowni Państwo,                    

Rok 2021 jest szczególny dla całego środowiska notarialnego. 30 lat temu, dnia 14 lutego 1991 roku została uchwalona Ustawa – Prawo o notariacie, która weszła w życie dnia 21 kwietnia 1991 roku, w maju 1991 roku wydano pierwszy numer czasopisma „Rejent”, a wydarzenia te zostały poprzedzone powołaniem Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, które zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Poznaniu postanowieniem z dnia 31 grudnia 1990 roku.

W związku z powyższym w imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie zapraszamy na Jubileuszową Konferencję Naukową, która odbędzie się w dniu 3 września 2021 roku nt.:

„Czynności notarialne – od tradycji ku przyszłości (30 lat uchwalenia ustawy Prawo o notariacie)”.

Program merytoryczny został opracowany przez prof. ucz. dr hab. Adama Bieranowskiego i not. Dariusza Celińskiego, przy wsparciu Komitetu Naukowego Konferencji, w składzie: Prezydium – prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Członkowie – prof. dr hab. Jacek Górecki, prof. dr hab. Adam Olejniczak, prof. dr hab. Wojciech Popiołek. W ramach części merytorycznej przedstawione zostaną referaty poświęcone między innymi formie aktu notarialnego w prawie kolizyjnym, zakresowi obowiązku notariusza czuwania nad zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, uzgodnieniu treści księgi wieczystej, prawu pierwokupu oraz depozytom notarialnym.

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Stowarzyszenia Notariuszy RP, przy ul. Poloneza 85A w Warszawie.

Ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem będzie dla nas udział w tym niezwykle ważnym, dla środowiska notarialnego, wydarzeniu jak największej liczby osób zainteresowanych tematyką notarialną.

Program konferencji, informację o warunkach udziału oraz formularz zgłoszeniowy publikujemy poniżej.

Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w wydarzeniu, najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2021r. poprzez nadesłanie drogą mailową wypełnionego formularza zgłoszeniowego .

Bliższe informacje dotyczące konferencji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia pod nr tel. 22 827 13 45 lub 22 827 01 94 oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.rejent.com.pl .

W imieniu organizatorów

Anna Dańko – Roesler, Prezes Stowarzyszenia Notariuszy RP

Prof. UWM dr hab. Adam Bieranowski, Redaktor Naczelny miesięcznika „Rejent”, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UWM w Olsztynie

informacja o warunkach udziału w konferencji

Program_Konferencji_03092021

Zaproszenie na konferencję_03092021

FORMULARZ zgłoszeniowy