Dla aplikantów Dla radców Strona główna

Komunikat Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczący sieci franczyzowych kancelarii prawnych

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych pragnie przestrzec radców prawnych i aplikantów radcowskich przed zaangażowaniem we współpracę z sieciami franczyzowymi kancelarii prawnych.

Należy przypomnieć, że radcowie prawni nie mogą świadczyć usług w ramach franczyzy. Formy wykonywania zawodu określa art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 75 z późn. zm.) i jest to katalog zamknięty. Treść wskazanego przepisu nie pozostawia wątpliwości, iż świadczenie przez radców prawnych usług pomocy prawnej w ramach franczyzy jest z mocy ustawy niedopuszczalne.

Niezależnie od powyższego udział radców prawnych w sieciach franczyzowych kancelarii prawnych uznać należy za sprzeczny także z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego.