Dla aplikantów

Kolokwia poprawkowe i dodatkowe I, II, III rok 2019

Uprzejmie informujemy, że kolokwia poprawkowe dla osób, które nie zaliczyły kolokwium w I terminie i kolokwia dodatkowe dla osób, które były nieobecne na kolokwium w I terminie i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędą się w następujących terminach:

 

I rok – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w dniu 4.12.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie OIRP, ul. Kopernika 10.

I rok – prawo cywilne odbędzie się w dniu 10.12.2019 r. o godz. 8:30 w sali wykładowej na ul. Kopernika 10.

I rok – postępowanie cywilne w dniu 3.12.2019.r. o godz. 12:00 w sali wykładowej na ul. Kopernika 10.

 

II rok – prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne odbędzie się w dniu 3.12.2019 r. o godz. 12:00 w sali wykładowej na ul. Kopernika 10.

II rok – prawo gospodarcze odbędzie się w dniu 10.12.2019 roku od godz. 16:30. w sali wykładowej na ul. Kopernika 10.

II rok – prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia odbędzie się w dniu 10.12.2019 r. o godz. 8:30 w sali wykładowej na ul. Kopernika 10.

II rok – prawo rodzinne odbędzie się w dniu 10.12.2019 r. o godz. 8:30 w sali wykładowej na ul. Kopernika 10.

 

III rok – prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansowe i podatkowe odbędzie się w dniu 3.12.2019 r. o godz. 12:00 w sali wykładowej na ul. Kopernika 10.

 

Informacja dotycząca pozostałych terminów i godzin kolokwiów będzie na bieżąco uzupełniana.