Dla aplikantów

Kolokwia poprawkowe i dodatkowe I, II, III rok 2016

Uprzejmie informuję, że kolokwia poprawkowe dla osób, które nie zaliczyły kolokwium w I terminie i kolokwia dodatkowe dla osób, które były nieobecne na kolokwium w I terminie i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędą się w następujących terminach:

I rok – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w dniu 1.12.2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie OIRP, ul. Kopernika 10.

I rok – prawo cywilne odbędzie się w dniu 6.12.2016 r. o godz. 12:00 w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14.

I rok- postępowanie cywilne w dniu 7.12.2016 roku o godz. 12:00 w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14.

II rok – prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze (kolokwium ustne) w dniu 12.12.2016 r. o godz. 15:00 w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14.

III rok – prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe w dniu 6.12.2016 r. o godz. 12:00 w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14.