Kategoria -Pomoc Ukrainie

Na pomoc Ukrainie!

W związku z zainicjowaną przez Krajową Izbę Radców Prawnych akcją pomocy prawnej na rzecz osób dotkniętych działaniami wojennymi na Ukrainie informujemy...

Na pomoc obywatelom Ukrainy!

W związku z agresją militarną Rosji na Ukrainę, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie włącza się w akcję bezpłatnej pomocy prawnej osobom potrzebującym, przybywającym...