Ogłoszenia Pomoc Ukrainie Strona główna

Na pomoc Ukrainie!

W związku z zainicjowaną przez Krajową Izbę Radców Prawnych akcją pomocy prawnej na rzecz osób dotkniętych działaniami wojennymi na Ukrainie informujemy, że koordynatorem ww. akcji ze strony Okręgowej Izby Radców w Olsztynie jest radca prawny Aleksandra Racka, z którą kontakt możliwy jest pod numerem telefonu 512 387 570.
Spodziewamy się wielu osób potrzebujących pomocy prawnej, stąd też w dalszym ciągu czekamy na zgłoszenia radców prawnych i aplikantów radcowskich deklarujących gotowość pomocy prawnej pro bono na rzecz obywateli Ukrainy.
Osoby chętne prosimy o kontakt z Izbą na adres  rzecznik@oirp.olsztyn.pl, wraz z podaniem numeru kontaktowego.
Serdecznie dziękujemy radcom i aplikantom, którzy już zgłosili się do pomocy!
Pomoc ma dotyczyć przede wszystkim wsparcia w procedurach legalizacyjnych pobytu w Polsce, uzyskania statusu uchodźcy bądź azylu politycznego, procedurach związanych z zatrudnieniem, świadczeniami zdrowotnymi.
Dla wszystkich zainteresowanych radców i aplikantów w dniu 4 marca 2022 roku odbędzie się webinarium – Przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.