Oferty pracy Praca

Kancelaria Radców Prawnych Liliana Chmiel-Nowacka i Katarzyna Skrodzka-Sadowska sp.p. zatrudni pracownika

Kancelaria Radców Prawnych Liliana Chmiel-Nowacka i Katarzyna Skrodzka-Sadowska sp.p. podejmie stałą współpracę z radcą prawnym, aplikantem radcowskim lub osobą, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i zamierza rozpocząć aplikację w 2022 roku

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres chmielnowacka@cnss.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Liliana Chmiel-Nowacka i Katarzyna Skrodzka-Sadowska sp.p. z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 14/21. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kancelaria@cnss.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, która może zostać odwołana w każdym czasie.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

Dane osobowe związane z procesem rekrutacji będą przetwarzane do czasu jej zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby wziąć udział w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.