Dla radców Strona główna

INFORMACJE Z POSIEDZENIA KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

W dniach 13-14 stycznia 2017 r. w Warszawie odbyło się kolejne II posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych, w którym udział wzięli członkowie KRRP z naszej Izby –  wicedziekani : Lech Ciarkowski, Witold Lewandowski oraz Michał Korwek (będący jednocześnie wiceprezesem KRRP) oraz Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska. Krajowa Rada Radców Prawnych dokonała wyboru członków poszczególnych Komisji, które będą działały w tej kadencji, a także innych ważnych dla działalności naszego samorządu funkcji.

I tutaj po raz kolejny możemy pochwalić się wyborem członków naszej Olsztyńskiej Izby na funkcje w Krajowej Izbie Radców Prawnych:

Cezary Jezierski – został wybrany Dyrektorem Centrum Mediacji Gospodarczej działającej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych,

Jakub Zięty – został wybrany członkiem kolegium redakcyjnego „Radca Prawny. Zeszyty naukowe”,

Lech Ciarkowski – został wybrany Wizytatorem Zespołu Wizytatorów KRRP,

W skład 8 osobowych komisji działających przy KRRP zostali wybrani:

Dariusz Gibasiewicz – Komisja Zagraniczna,

– Marta Kawula – Komisja Integracji,

– Witold Lewandowski – Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego.

Wybranym koleżankom i kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy niegasnącego zapału do pracy oraz samych sukcesów nie tylko w działalności samorządowej.

Posiedzenie KRRP poprzedzone były uroczystym spotkaniem członków Krajowej Rady z  aplikantami radcowskimi, którzy podczas wrześniowego egzaminu na aplikację uzyskali najlepszy wynik w swojej izbie. Z Olsztyna w uroczystości udział wzięła Aplikantka Pani Patrycja Romasz. Aplikanci po słowach uznania wyrażonych przez Prezesa Macieja Bobrowicza oraz Wiceprezesa odpowiedzialnego za prowadzenie aplikacji Zbigniewa Tura, odebrali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez wydawnictwa prawnicze. Spotkanie było okazją do nawiązania kontaktów pomiędzy aplikantami. W miłej i przyjemnej atmosferze pozowaliśmy również do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

II posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska