Publikujemy informację o zaostrzeniu warunków kontroli osób wchodzących do budynku Sądu w celu jak największej eliminacji ryzyka zagrożenia porządku i bezpieczeństwa.

informacja G-261-2_19