Dla aplikantów Strona główna

Informacja o wysokości opłaty rocznej za aplikację w 2018r.

W związku z licznymi telefonami od Aplikantów uprzejmie informuję, iż nie jest jeszcze znana wysokość opłaty za aplikację w roku szkoleniowym 2018.

Dotychczasowa opłata, ustalona przez Ministra Sprawiedliwości Rozporządzeniem z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską wynosiła 2,6 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w roku 2017 wyniosła 5 200 zł.

Jeżeli dotychczasowy wskaźnik zostanie utrzymany na tym samym poziomie, opłata za rok szkoleniowy będzie wynosiła 5 460 zł.

Zgodnie z Regulaminem odbywania aplikacji radcowskiej Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych ustala termin wniesienia opłaty za aplikację – termin ten przypada przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych. Termin wniesienia opłaty ustalono na dzień 10 stycznia 2018 r.

Uprzejmie informuję, że jeżeli ktoś z Aplikantów wniósł lub wniesie opłatę w dotychczasowej wysokości (obliczoną wg dotychczasowego wskaźnika), a  wysokość opłaty ulegnie zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu), Izba niezwłocznie dokona właściwych korekt należności i ewentualnego zwrotu nadpłaty.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska