Dla radców Strona główna

Informacja o wysokości i obowiązku uiszczania składki członkowskiej, obowiązku szkoleniowym po wpisie na listę radców prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych, a obowiązek uiszczania składki ubezpieczeniowej powstaje w miesiącu, w którym radca prawny złożył ślubowanie.

Informujemy, iż osoby wpisane uchwałami Rady OIRP w Olsztynie z dnia 23.06.2023 r. i 30.06.2023 r. na listę radców prawnych zobowiązane są do opłacania składki członkowskiej od miesiąca, w którym podjęta została uchwała (od czerwca) o wpisie w wysokości 111 zł miesięcznie.

Pełną składkę (razem z ubezpieczeniem) w kwocie 130,00 zł należy opłacać od miesiąca, w którym odbyło się ślubowanie tj.  od sierpnia 2023 r.

Jednocześnie Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie przypomina, że z dniem 31 grudnia 2023 r. kończy się 3 letni okres szkoleniowy przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, w którym każdy radca ma obowiązek zgromadzenia 40 punktów szkoleniowych. Ilość zgromadzonych punktów można sprawdzić w extranecie na stronie internetowej Izby. Niewykonanie obowiązku szkoleniowego może stanowić przewinienie dyscyplinarne.

Wszystkie nowe osoby zobowiązane są do złożenia zawiadomienia o wykonywaniu zawodu, gdzie mogą zadeklarować chęć świadczenia pomocy prawnej z urzędu w sprawach karnych.

Radcowie prawni chętni do wyznaczania w sprawach z urzędu (pełnomocnik i kurator) poza kolejnością powinni przesłać do OIRP pismo lub wiadomość e-mail ze wskazaniem sądów i wydziałów, w których chcą świadczyć pomoc prawną, ponadto Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie informuje o możliwości zgłaszania się radców prawnych na kandydatów na kuratorów ustanowionych przez Sąd na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zachęcamy Państwa do rejestracji wizytówki na szukajradcy.pl. Wyszukiwarka szukajradcy.pl wspiera skuteczne wykonywanie zawodu. Każdy radca prawny, który dołączy do wyszukiwarki, może:

-stworzyć swoją sylwetkę w formie wizytówki z najważniejszymi informacjami (m.in. wykształcenie, specjalizacja, lokalizacja);

-publikować treści o charakterze prawniczym (artykuły, treści audiowizualne) i linkować je ze swoim profilem

Warto wspomnieć, że prócz tych treści wyszukiwarka zawiera ogólne, ważne dla klientów informacje o zawodzie radcy prawnego, jego kompetencjach, formach działania itd.

Informacja o wyszukiwarce SzukajRadcy.pl

Instrukcja_eKirp

Zapraszamy Państwa do śledzenia informacji na stronie Izby i aktywnego udziału w życiu samorządowym!!!

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska