Dla aplikantów Dla radców Strona główna

Informacja o retransmisji rozpraw TSUE – nadchodzące sprawy + link do śledzenia kalendarza rozpraw

Publikujemy informację o retransmisji przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej trzech rozpraw w polskich sprawach dot. powoływania sędziów w Polsce, polskiej Izby Dyscyplinarnej SN i niezależności sędziów. Zachęcamy wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich do śledzenia rozpraw i zasięgania informacji o kolejnych retransmisjach na stronie Trybunału Sprawiedliwości: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pl/

Poniżej dane dotyczące trzech szczególnie polecanych do obejrzenia rozpraw, a jeszcze niżej link do kalendarza Trybunału, gdzie można zasięgać informacji o kolejnych retransmitowanych rozprawach:

wtorek 28/06/2022

09:00

Rozprawa

C-204/21

Zasady prawa wspólnotowego
Komisja / Pologne (Indépendance i vie privée des juges)Trybunał Sprawiedliwości – Wielka Izba
PL
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 28/06/2022

11:30

Rozprawa

Sprawy polaczone

C-615/20
C-671/20

Zasady prawa wspólnotowego
YP e.a. (Levée d’immunité i suspension d’un juge)
M. M. (Levée d’immunité i suspension d’un juge)Trybunał Sprawiedliwości – Wielka Izba
PL
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
środa 29/06/2022

09:30

Rozprawa

Sprawy polaczone

 

C-181/21
C-269/21

Zasady prawa wspólnotowego
G. (Nomination des juges de droit commun en Pologne)
BC i DC (Nomination des juges de droit commun en Pologne)Trybunał Sprawiedliwości – Wielka IzbaSkarga (Dz.U.) HTML / PDF
PL

link do Kalendarza TSUE:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/pl/?dateDebut=26/04/2022&dateFin=26/04/2022