Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Informacja o braku miejsc na szkolenie on-line w dniu 30.01.2021 r. wraz z dodatkowym terminem szkolenia

Uprzejmie informujemy, że limit miejsc na szkolenie on-line pt. Ustawa Prawo zamówień publicznych po nowelizacji w dniu 30.01.2021 r. został wyczerpany. Osoby, które zgłosiły swój udział w szkoleniu, a nie będą mogły w nim uczestniczyć proszone są o pilne powiadomienie o tym fakcie Biura OIRP w Olsztynie tel. 89 527 98 63 lub biuro@oirp.olsztyn.pl

 

Jednocześnie informuję, że OIRP w Olsztynie ustaliła dodatkowy termin szkolenia  on-line  pt. Ustawa Prawo zamówień publicznych po nowelizacji dla osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w szkoleniu – 3.02.2021 r., godz. 16:30. Zgłoszenia udziału w szkoleniu będą przyjmowane po ukazaniu się ogłoszenia na stronie OIRP w Olsztynie.

Wicedziekan

Michał Korwek