Strona główna

Informacja o badaniu Grupy VVA dla Komisji Europejskiej – ankieta do 15.01.2021 r. Dot. rozporządzenia nt. zobowiązań alimentacyjnych – Maintenance Regulation (No 4/2009)

Publikujemy informację z Grupy VVA, która prowadzi dla Komisji Europejskiej badanie dot. wdrożenia/problematyki Rozporządzenia nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Link do rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32009R0004

 

Grupa VVA ww. badanie prowadzi m.in. w formie ankiety online, kierowanej również do prawników. Ankieta dostępna będzie w języku angielskim do 15.01.2020 r. pod linkiem: https://survey.alchemer.eu/s3/90295274/Study-on-the-application-of-Regulation-EU-No-4-2009-on-jurisdiction-applicable-law-recognition-and-enforcement-of-decisions-and-cooperation-in-matters-relating-to-maintenance-obligations

 

Zapraszamy do rozważania udziału w tym badaniu przez radczynie i radców prawnych.

 

Maria Napiontek

Accreditation letter European Commission – Maintenance study-1