Ogłoszenia

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prawników Akademickich

Szanowi Państwo,

 

W dniach 21-22 kwietnia 2020 r. w Toruniu odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prawników Akademickich, organizowana przez Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Patronat nad konferencją objęli: Prof. Marek Zirk-Sadowski – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Adw. Jacek Trela – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiego oraz R. pr. Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Celem konferencji jest prezentacja i wymiana poglądów,  a także próba zmierzenia się z rozwiązaniami przyjętymi w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  jak również z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.

– Przepisy wprowadzające ustawę

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w uczelniach i instytutach naukowych, do jakich zalicza się m.in. regulaminy studiów i regulaminy świadczeń dla studentów.

Ramowy program konferencji uwzględnia dwie części obrad. Problematyka pierwszej z nich będzie się koncentrować wokół roli profesjonalnego pełnomocnika przed sądem administracyjnym, a obszerny wykład poświęcony tej tematyce wygłosi Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno. Druga część obrad dotyczyć będzie najbardziej problematycznych zagadnień prawnych, które pojawiają się w indywidualnych sprawach kandydatów na studia, studentów i doktorantów – począwszy od rekrutacji na studia, przez tok studiów, opłaty za studia, pomoc materialną, odpowiedzialność dyscyplinarną, itd.

 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie konferencji pod adresem:

http://fpm.edu.pl/pl/kpa

 

 

 

I KPA 2020