Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Harmonogram szkoleń radców prawnych OIRP w Olsztynie (wrzesień-grudzień 2021)

18.09.2021 r. – „RODO w praktyce”

  1. Aktualne problemy przetwarzania danych osobowych w pandemicznej rzeczywistości – podstawy prawne przetwarzania, dostęp do danych  o szczepieniach, zakażeniach, stanie zdrowia.
  2. Wykazywanie zgodności z RODO – jak przygotować się od strony dokumentacyjnej, jak weryfikować wprowadzone rozwiązania na przykładzie pracy zdalnej.
  3. Naruszenia ochrony danych osobowych – zapobieganie, obsługa naruszeń, współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Marlena Sakowska-Baryła

 

16.10.2021 r. -1. Obowiązek wprowadzenia u pracodawców rozwiązań prawnych związanych z ochroną „sygnalistów” od 17 grudnia 2021 r.

  1. Praca zdalna z uwzględnieniem planowanych rozwiązań prawnych.
  2. Czas pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej.
  3. Nadgodziny w ramach pracy zdalnej (jak unikać nadgodzin).
  4. Urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy.

Szkolenie poprowadzi radca prawny Karol Siergiej

 

6.11.2021 r. „Skarga Nadzwyczajna w praktyce Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców” – szkolenie poprowadzi radca prawny Paweł Chrupek.

Paweł Chrupek – radca prawny. Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego. Specjalizuje się w prawie procesowym. W Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców koordynuje merytorycznie prace Wydziału Interwencyjno-Procesowego. Reprezentuje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz TSUE.

 

18-20.11.2021 r. – jesienne sympozjum szkoleniowe w Rynie. Tematy zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

 

27.11.2021 r.  „Kontrola działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych w świetle przepisów prawa przedsiębiorców”-szkolenie poprowadzi radca prawny Paweł Chrupek.

 

11.12.2021 r. – „Rzeczowe formy zabezpieczenia roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem przewłaszczenia na zabezpieczenie – praktyczne aspekty” – szkolenie poprowadzi  Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Joanna Bury

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów i tematów szkoleń z przyczyn niezależnych od organizatorów.

 

UWAGA.
ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PO UKAZANIU SIĘ OGŁOSZENIA O SZKOLENIU.

 

Wicedziekan

Michał Korwek