Harmonogram szkoleń radców prawnych OIRP w Olsztynie marzec-czerwiec 2021

20 marca 2021 r. – „Pełnomocnik procesowy w stanie epidemii – zagadnienia materialne i procesowe” – SSA w Gdańsku Teresa Karczyńska-Szumilas

10 kwietnia 2021 r. – „Roszczenia z tzw. kredytów frankowych – przegląd judykatury” – SSA w Gdańsku Teresa Karczyńska-Szumilas

Maj 2021 r. – „Dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, rozliczenie konkubinatu” – SSO Jacek Barczewski (data szkolenia zostanie podana w terminie późniejszym).

12 czerwca 2021 r. – „Władza rodzicielska, kontakty, opieka naprzemienna, miejsce zamieszkania dziecka w praktyce orzeczniczej sądów, alimenty” – SSR Jacek Ignaczewski

 

UWAGA.
ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PO UKAZANIU SIĘ OGŁOSZENIA O SZKOLENIU.

 

Wicedziekan

Michał Korwek