Dla aplikantów

Harmonogram praktyk aplikantów I roku 2017 w SO w Płocku i SR w Ciechanowie

Publikujemy Harmonogram zajęć praktycznych dla aplikantów I roku aplikacji 2017 w Sądzie Okręgowym w Płocku i Sądzie Rejonowym w Ciechanowie.

Harmonogram