Oferty pracy Praca

Fundacja Togatus Pro Bono nawiąże współpracę z adwokatami, radcami prawnymi, aplikantami oraz magistrami prawa

Fundacja Togatus Pro Bono nawiąże współpracę z adwokatami, radcami prawnymi, aplikantami oraz magistrami prawa posiadającymi trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej, czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, w zakresie świadczenia porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w szczególności na terenie powiatów działdowskiego, nidzickiego, braniewskiego i kętrzyńskiego. Czas pracy wynosi w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu 4 godziny dziennie. Termin rozpoczęcia pracy to styczeń 2017 r.
Wymagania:
– tytuł adwokata/ radcy prawnego/ aplikanta lub tytuł magistra prawa i posiadanie trzyletniego doświadczenia w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej
– korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
– brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na e-mail: jaworski@togatus.pl zgłoszenia zawierającego: CV, oraz wpisu na właściwą listę. W tytule e- maila należy wpisać: imię, nazwisko, tytuł (radca prawny/adwokat/aplikant/magister prawa) oraz województwo i powiat.