Dla aplikantów

EXTRANET dla Aplikantów Radcowskich

W związku z uruchomieniem nowego systemu informatycznego obsługi okręgowych izb radców prawnych zachęcamy Aplikantów Radcowskich do korzystania z extranetu. To nowa forma kontaktu z OIRP w Olsztynie za pomocą której będą mieli Państwo możliwość dokonania zmian danych osobowych, dostęp online do planów zajęć, materiałów dydaktycznych oraz do ogłoszeń Izby i wykładowców. System jest w fazie rozbudowy i rozwoju, a niezbędne dane będą systematycznie uzupełniane.
Aby skorzystać z extranetu należy:
Wejść na stronę internetową extranetu:
https://aplikanci.devconfido.pl 
Zalogować się przy użyciu loginu i hasła (instrukcja uzyskania danych znajduje się na wskazanej stronie).
Dla Państwa wygody, po zalogowaniu, można dokonać zmiany hasła.
Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z OIRP w Olsztynie.