Strona główna

Doręczenia elektroniczne. Jak przygotować się na nadchodzące zmiany?

Od 10 grudnia e-Doręczenia, które docelowo zastąpią klasyczny list polecony, staną się obowiązkowe dla wszystkich radców prawnych.
Od tego dnia będą oni musieli posiadać adres do e-Doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych (BAE) oraz doręczać pisma na adres do e-Doręczeń podmiotom, które z niego korzystają.
Wspierając radców w dostosowaniu się do nowych wymogów, KIRP planuje szereg inicjatyw edukacyjno-informacyjnych:
23 listopada br. na platformie e-kirp.pl zostaną udostępnione dwie części szkolenia „Ustawa o doręczeniach elektronicznych”, które poprowadzi SSR Monika Biała (godz. 17.00 – cz.1, godz. 19.00 – cz.2).
Radcowie i aplikanci będą mieli także możliwość wziąć udział w dwóch szkoleniach online realizowanych przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z kancelarią Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy, które swoim patronatem objęła KIRP:
„e-Doręczenia dla profesjonalnych pełnomocników, czyli nowy sposób kontaktów z organami’’
„e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?”
W ciągu najbliższych dni zostanie również udostępniony poradnik w formie e-booka dotyczący e-doręczeń: „Krok po kroku – poradnik dla radców prawnych” opracowany przez kancelarię Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy we współpracy z Wolters Kluwer Polska, objęty patronatem KIRP. Znajdą się w nim omówione w sposób procesowy obowiązki profesjonalnych pełnomocników w zakresie doręczeń elektronicznych oraz etapy ich realizacji.
Więcej informacji o e-Doręczeniach i planowanych działaniach informacyjnych można znaleźć tu: https://kirp.pl/doreczenia-elektroniczne-jak-przygotowac…/
Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco informacji przekazywanych przez samorząd radców prawnych.